Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Selection of Endophytic Antifungal Bacteria from Capsicum

HE Hong;CAI Xue-qing;HONG Yong-cong;GUAN Xiong;HU Fang-ping

. 2002, (4): 171 -175 .