Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Progress in Biocontrol Research with Trichoderma
GUO Run-fang; LIU Xiao-guang; GAO Ke-xiang; GAO Bao-jia; SHI Bao-sheng; ZHEN Zhi-xian
. 2002, (4): 180 -184 .