Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Eunotus aequalivena, an Important Parasitoid of Eulecanium gigantea
ZHANG Ping, XIAO Hui, LI Qiuying, MA Jianjiang, XUE Gengshen
journal1 . 2016, (1): 125 -128 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2016.01.019