Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Predatory Capacity of Aphidoletes aphidimyza(Rondani)
LIN Qingcai, ZHAI Yifan, CHEN Hao, YIN Yuanyuan, SUN Meng, YU Yi, ZHENG Li
journal1 . 2017, (2/3): 171 -175 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2017.02.004