Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Evaluation of a New Liquid Artificial Diet of Arma chinensis Fallou (Hemiptera:Pentatomidae)
LIAO Ping, MIAO Shaoming, XU Ruonan, LIU Chenxi, CHEN Guokang, WANG Mengqing, MAO Jianjun, ZHANG Lisheng, CHEN Hongyin
journal1 . 2019, (1): 9 -14 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2019.01.002