Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Ligands Binding Characteristics of Odorant Binding Proteins AlucOBP33 of Apolygus lucorum (Hemiptera:Miridae)
SUN Xiaojie, LI Zibo, ZHANG Qiang, LIU Yunze, ZHENG Fangqiang, ZHANG Yongjun
Chinese Journal Of Biological Control . 2020, (2): 203 -210 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2019.06.011