Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Physical and Chemical Properties and Inhibitory Effect of Crude Antifungal Protein Produced by Bacillus tequilensis JN-369
ZHOU Hu, HU Ling, YU Xiyue, ZHU Huajun, REN Zuohua, LIU Erming
Chinese Journal Of Biological Control . 2020, (2): 211 -219 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2020.02.006