Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
The Parasitic Capability of Five Trichogramma Species on Eggs of Fall Armyworm Spodoptera frugiperda
TIAN Junce, LU Yanhui, WANG Guorong, ZHENG Xusong, YANG Yajun, XU Hongxing, FANG Qi, YE Gongyin, ZANG Liansheng, Lü Zhongxian
Chinese Journal Of Biological Control . 2020, (4): 485 -490 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2020.04.008