Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
MECHANISMS AND METHODS BIOCONTROL OF PLANT BACTERIAL WILT DISEASES
GUO Jian-hua;SUN Ping-hua;WU Yun-bo;FANG Zhong-da
. 1997, (1): 42 -46 .