Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Mass-Rearing and Bionomics of Campoletis chlorideae
LIU Wan-xue;WAN Fang-hao;YUAN Shi-tao
. 2004, (1): 17 -20 .